Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN 2019/2020 V LIPINĚ

Za krásné slunečného, ale i velmi větrného počasí se v sobotu 12. října 2019 konalo podzimní kolo hry Plamen ročníku 2019/2020. Náš sbor zde reprezentovala dvě desetičlenná družstva mladých hasičů.

Text dokumentu

V průběhu podzimního kola hry Plamen se plní dvě disciplíny. Starší žáci začínali požárním útokem CTIF. Na poradě vedoucích jim Libor vylosoval startovní číslo 1 a tak se také jako první postavili v této disciplíně na start. První pokus byl pro vadu na materiálu dodaném pořadatelem neplatný, tak si ho mohli naši závodníci zopakovat. Podařil se jim čistý pokus ve velmi pěkném čase 47, 45 s. Ve startovním poli bylo 20 družstev a až do posledních startujících Pohořelic, které daly 46,82, to byl i čas vítězný. Ale i 2. místo zaslouží pochvalu. Mladší žáci tou dobou bojovali na trati závodu požárnické všestrannosti a bojovali hlavně sami se sebou :-). I když se obě hlídky nevyvarovaly chyb, první tým skončil na 5. a druhý na 7. místě (z 26), což až takový průšvih nakonec nebyl. Krátce po 11 hodině vybíhali na braňák i naši starší žáci. První hlídka nechala 4 nesestřelené terče a 2 trestné nabrala na stanovišti požární ochrany, přičteme-li k tomu pomalejší běh, tak dostaneme výsledné 4. místo. Druhá hlídka chybovala ještě více a skončila 21. (z 32). Krátce po poledni mladší žáci v požárním útoku CTIF předvedli dva vyrovnané a bezchybné výkony a s časem 63, 86 s se právem umístili na 1. místě (z 12).

Do jarní části součtem 6 bodů budou starší žáci vstupovat z 2. místa s stejným bodovým součtem s Mirošovem za Pohořelicemi.

Mladší žáci se součtem 6 budou do jarní části vstupovat z 3. místa za Pohořelicemi a Štípou, na které shodně ztrácí 2 body.

Závodníkům děkujeme za reprezentaci sboru a trenérům za jejich přípravu.

x